Back to the top

Hulp bij schulden en arbeidsongeschiktheid

Zelfmoord komt in Nederland bijna 2 keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Het meest onder mannen van middelbare leeftijd. Verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en schulden zijn hierbij belangrijke risicofactoren. 

Suïcide en schulden

Mensen met financiële problemen plegen vaker zelfmoord. Geldzorgen en oplopende rekeningen kunnen permanente stress veroorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met geldproblemen slechter kunnen nadenken en impulsiever worden. Tunnelvisie is een risicofactor voor zelfmoord.

Stichting 113 zelfmoordpreventie ondersteunt als partner de hulplijn 0800-8115. Dit is het landelijke telefoonnummer voor hulp bij geldzorgen. In gesprekken bieden de medewerkers van De Nederlandse Schuldhulproute een luisterend oor en denken met de hulpvrager mee. Vervolgens kunnen mensen in contact gebracht worden met passende hulp in de buurt via gemeentelijke schuldhulp, vrijwilligersorganisaties, online coaches of zelfhulp.

Meer dan 1 op de 5 huishoudens heeft lichte tot ernstige geldzorgen. De belangrijkste tip van de Nederlandse Schuldhulproute: blijf er niet alleen mee rondlopen. Te lang worstelen met geldzorgen is niet goed voor jou én niet goed voor je portemonnee.

Wanneer je contact opneemt met 0800-8115 of via de chat op 0800-8115.nl blijf je helemaal anoniem. Het telefoonnummer en de chat zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 – 17:00 uur.

Suïcide en werk

Bij zelfdoding spelen een complex samenspel van meerdere risico- en beschermende factoren een rol. Ook werkgerelateerde factoren kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en –gedrag. Als je op het werk een collega verliest door zelfdoding, loopt jijzelf 3 maal meer kans om te overlijden door zelfdoding.

Als je arbeidsongeschikt raakt, heeft dat grote impact op veel onderdelen van je leven. Meestal heb je onverwacht minder inkomsten. Dat kan veel zorgen opleveren. Je verliest niet alleen een deel inkomen, maar ook dagstructuur en collega’s. Wie zijn identiteit bovendien grotendeels baseert op het werk dat hij doet, is kwetsbaar: verlies je je baan, dan verlies je een deel van wie je bent. De volgende websites en/of organisaties kunnen hulp bieden bij problemen met werk.

  • Suïcidepreventie en werk: Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die de mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
  • UWV Perspectief: Een platform voor en door mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Samen Veerkrachtig: Als je te maken krijgt met een arbeidsbeperking kan dat behoorlijke gevolgen hebben en komen er veel vragen op je af. In Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden. Zo komen we samen tot nuttige informatie, tips of een slimme aanpak. Je kan je vraag ook stellen aan een Ervaringsdeskundige. Die heeft het zelf allemaal al een keer meegemaakt. Ook jouw ervaring kan een ander helpen. Deel deze gerust op het forum.
  • Wijzer in geldzaken: Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.
  • Hulp bij arbeidsongeschiktheid: Hulp bij Arbeidsongeschiktheid is een platform dat je via één loket ondersteuning biedt op zaken die je moet organiseren als je arbeidsongeschikt raakt. Zowel voor werkgevers als werknemers is Hulp bij Arbeidsongeschiktheid handig.
Wegens Corona Gesloten

113 Zelfmoordpreventie presents a charlie Feld Production
Starring
Arend Brandligt
advise by RONALD GIPHART

© Powered by Hemkes Services